O nás

    Vítáme Vás na webových stránkách spolku Škola boje Chomutov, z.s.

    Škola boje Chomutov, z.s. jejímž mottem je: "Slabý zemře, silný bojuje, připravený vítězí!", vznikla v srpnu roku 2017. Spolek má širokou škálu oblastí, ve kterých realizuje svou činnost. I přes krátkou dobu existence má škola za sebou řadu hmatatelných úspěchů.

    Jedním ze základních cílů je výuka a vedení tréninků Školy boje Chomutov, z.s. v klasickém boxu, snažíme se tento krásný a mužný sport vrátit zpět na výsluní, kam bezesporu patří.
Hlavní instruktoři Školy Boje
    
    Další důležitou částí je výuka obrané střelby z krátkých palných zbraní. Již několik let se zabýváme střelbou, proto nám velice záleží na šíření osvěty o bezpečném zacházení se zbraní a jejím účinném a bezpečném použití. Při výuce, vedené formou jednodenních nebo dvoudenních kurzů, se zaměřujeme nejen na efektivní použití zbraně, ale i na manipulaci s ní, tak aby nedošlo k ohrožení střelce, či nezúčastněných osob.
    
    K boji samozřejmě patří i obranný boj, proto se zaměřujeme i na výuku sebeobrany. Nepořádáme klasickou komerční kurzovou výuku - naší cílovou skupinou jsou osoby ohrožené útokem násilníků. Zejména tedy ženy nebo posádky sanitek, apod.
    
    Naše nabídka by nebyla kompletní bez zveřejnění dalších zájmových směrů jako školení pracovníků bezpečnostních služeb formou dvoudenních kurzů, jejichž obsahem je teoretická část směřující k legislativě týkající se soukromých bezpečnostních služeb, poskytování první pomoci a manipulace s obrannými prostředky/zbraněmi a praktické části obsahující všechny prvky teorie, rozšířené o další nadstavbu a zakončené zkouškou.
    
    Dále nabízíme přednášky a školení pro školy a zájmové útvary, týkající se krizové připravenosti obyvatelstva, výcvik v taktické přípravě pro příslušníky bezpečnostních služeb, městské policie a dalších. Tento výcvik připravujeme na konkrétní požadavky zadavatele v libovolných podmínkách a prostředí. 

    Máme také bohaté zkušenosti s přípravou a provedením teambuildingových akcí přesně dle požadavků objednatele.